คุณภาพ

คุณภาพ

222

ส่วนประกอบหลักของเซ็นเซอร์ที่เราเลือก ซัพพลายเออร์มาตรฐาน OE  เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของเซ็นเซอร์ทุกตัวเป็นไปตามมาตรฐานของ OE

333

เลือกไฟล์ MEMS Mircro-chip กับวงจรดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microchip เพื่อควบคุมสัญญาณที่แม่นยำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีอัตราส่วนเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด