การผลิต

การผลิต

7

สินค้าผ่าน สองครั้งของการทดสอบ 100%: ทดสอบ 100% หลังจากปิดผนึกผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป + ทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 100% ก่อนส่งไปยังคลังสินค้า มั่นใจในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะออกจากโรงงาน

12 สายการผลิตอัตโนมัติ

การผลิตดิจิทัล ERP MES ระบบควบคุมการจัดการ

5.5 กำลังการผลิตเซ็นเซอร์ล้านชิ้น / ปี

ดำเนินการ IATF16949 ระบบบริหารคุณภาพ

ในสถานที่ 6S ระบบการจัดการแบบลีน

การทดสอบและแยกแยะระบบอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์

9

9

10

8

11

10